ԱՀԵՂ ԴԱՏԱՍՏԱՆ

Ahex datstan 586x660 - ԱՀԵՂ ԴԱՏԱՍՏԱՆ

Վերջին դատաստանը, որ կայանալու է Քրիստոսի երկրորդ գալստից անմիջապես հետո՝ աշխարհի վախճանին, բացահայտելու է մարդկանց բոլոր՝ մեծ ու փոքր, բարի եւ չար գործերը: Այդ դատաստանով Տերն արդարներին բաժանելու է մեղավորներից՝ յուրաքանչյուրին հատուցելով ըստ իր գործերի: Ճշմարիտ հավատացյալները վարձատրվելու են իրենց առաքինությունների համեմատ, իսկ անիրավները պետք է պատժվեն ըստ իրենց անհավատության ու չար գործերի:

Աղբյուր՝ «Սրբազան ժառանգություն» Հայ քրիստոնեական մշակույթի համառոտ հանրագիտարան: