Սահակ Պարթև (տեսնյութ)

IV դարի վերջում հայոց հասարակական-քաղաքական կյանքի կազմակերպման առաքելությունը դրվում է հայոց տասներորդ հայրապետի՝ Սբ. Սահակ Պարթևի ուսերին: Թերևս չկար հասարակական կյանքի մի բնագավառ, որտեղ Սբ. Սահակը չունենար որոշիչ դերակատարություն: Հնագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու Արտակ Գնունին ներկայացնում է հայրապետի վարքը: