Գեորգիոս Ֆիլիաս. Եկեղեցական հռետորություն և ժամանակակից աստվածաբանական խոսքի փոխանցում. pdf

(2.6mb)Բեռնել.download

 

(2.6mb)Բեռնել.download

 

Գեորգիոս Ֆիլիաս, Հունարենից թարգմանեց՝ Գաբրիել քահանա Վարդանյանը:
Խմբագիր՝ Դ. Գյուրջինյան. Ս.Էջﬕածին:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջﬕածին, 2014. — 224 էջ:

 Գիրքն ընթերցողին հնարավորություն է ընձեռում լավագույնս ծանոթանալու և ներըմբռնելու եկեղեցական հռետորության դարավոր ավանդները: Ձեռնարկում քննարկված են եկեղեցական հռետորի համար բավականին կարևոր հարցեր, ինչպես օրինակ` աստվածաբանական խոսքի քրիստոսակենտրոնությունը, ծիսական կամ խորհրդազգացական աստվածաբանական խոսքի հատկանիշները: Գրքի հեղինակն անդրադառնում է նաև եկեղեցական հռետորական խոսքի արդիականացմանը քաղաքակրթության, գիտության և ներկա ժամանակների մարդու կյանքի չափանիշներին համապատասխան:
Գիրքը հրատարակվել է մեկենասությամբ «Սարգիս Գաբրիելյան» հիմնադրամի: